Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 23 (Mở rộng)
06/07/2023 1:51:53 SA
11079 lượt xem
In Đọc bài

Ngày 04/7/2023, huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung khác theo thẩm quyền. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Giàng A Thào, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Lê Chung Anh, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện Chương trình 135 của Tình ủy, 6 tháng đầu năm 2023 huyện Trạm Tấu đã đạt được kết quả khá toàn diện trong đó có 12/44 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch giao trở lên; 08/44 chỉ tiêu đạt 70% kế hoạch giao trở lên…Bên cạnh đó, chỉ đạo nhân dân gieo cấy 1.572ha lúa đông xuân, 2.100ha ngô xuân và đều đạt 100% kế hoạch, đến thời điểm hiện tại đã thu hoạch khoảng 50% diện tích, ước tính sản lượng lương thực có hạt đạt 14.467 tấn; tổng đàn gia súc chính đạt 45.894 con bằng 94% kế hoạch; trồng mới rừng đạt 100ha, tỷ lệ che phủ rừng duy trì đạt 61,4% bằng 100% kế hoạch…..

Tại hội nghị đã thực hiện quy trình giới thiệu nhận sự ứng cử và bầu Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã phổ biến, quán triệt văn bản của cấp trên như: Nội dung chương trình hành động số 159-Ctr/TU, ngày 14/5/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Quy định số 37-QĐ/TU, ngày 14/4/2023 về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ……..

Kết luận hội nghị, đồng chí Giàng A Thào, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đánh giá: Tình hình AN-CT-XH của huyện nhà 6 tháng vừa qua ổn định, nông nghiệp đảm bảo, diễn tập KVPT đạt kết quả xuất sắc; tuy nhiên có 7/44 chỉ tiêu đạt thấp trên 55% kế hoạch, sản xuất nông nghiệp còn khó khăn do hạn hán, vẫn còn tình trạng tảo hôn ở 1 số xã.....Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu tiếp tục bám sát triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ theo KH số 106-KH/HU, ngày 16/12/2022 của Huyện ủy, xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo các xã tập trung thu hoạch lúa xuân, ngô xuân, tổ chức triển khai vụ mùa năm 2023; tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2023 theo lộ trình của Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục thực hiện các đề án phát triển du lịch trên địa bàn dựa trên cơ sở tiềm năng và lợi thế; đối với ngành Giáo dục chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho năm học 2023-2024; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, công tác nhà nước về dân tộc tôn giáo trên địa bàn…

Trung Quân. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

đã tặng

Các tin khác:

31-35 of 35<  1  2  3  4  5  6  7  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập