Trạm Tấu chú trọng giải quyết đơn, thư công dân
09/03/2023 6:55:17 SA
2710 lượt xem
In Đọc bài

Chủ tịch UBND huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân (cấp huyện 2 buổi/tháng; cấp xã 4 buổi/tháng).

Lãnh đạo UBND huyện Trạm Tấu kiểm tra việc thực hiện chính sách đầu tư phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Hát Lừu.

Trong năm 2022, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư đã được cấp ủy, chính quyền huyện Trạm Tấu nghiêm túc thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến UBND huyện, cũng như các cơ quan, ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn đều được giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Đồng chí Quyền Đình Hiếu - Phụ trách Thanh tra huyện Trạm Tấu trao đổi: "Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64 ngày 26/6/2014 của Chính phủ; các văn bản của Tỉnh ủy Yên Bái và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường thường trực tiếp công dân, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...”.

Với những nỗ lực đó, trong năm qua, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Trạm Tấu không có diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân (cấp huyện 2 buổi/tháng; cấp xã 4 buổi/tháng). Theo đó, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện 600 buổi tiếp công dân (cấp huyện 24 buổi, cấp xã 576 buổi). Thông qua các buổi tiếp công dân và qua đường bưu chính đã tiếp nhận 9 đơn, thư, trong đó có 2 đơn tố cáo, không có đơn khiếu nại, có 7 đơn đề nghị và trình báo một số nội dung khác. 

Về đơn tố cáo của công dân: 2 đơn không đủ điều kiện để thụ lý; 1 đơn UBND huyện đã có văn bản Thông báo số 32 ngày 28/02/2022 về việc từ chối thụ lý tố cáo trả lời công dân; 1 đơn UBND huyện giao cho đồng chí lãnh đạo UBND huyện và Ban Tiếp công dân huyện làm việc trực tiếp với công dân và hướng dẫn công dân viết, gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, song không thấy công dân gửi lại. 

Đối với 7 đơn đề nghị, phản ánh và trình báo một số nội dung khác, UBND huyện đã giao các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. Đến hết năm 2022, các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn đã giải quyết dứt điểm 5 đơn; còn 2 đơn đang trong thời gian giải quyết... 

Cùng với đó, Thanh tra huyện đã triển khai 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch: Thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Pá Hu trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Pá Lau trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra kinh tế tại Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì; Thanh tra kinh tế tại Trường Mầm non Hoa ban xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. 

Qua thanh tra đã kiến nghị yêu cầu Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì rút kinh nghiệm trong quản lý, giao nhiệm vụ cho viên chức kế toán và quản lý tài chính ngân sách nhà trường; Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với viên chức kế toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ năm 2019 đến năm 2021; thu nộp ngân sách số tiền 9.270.000 đồng.

Đối với Trường Mầm non Hoa Ban xã Trạm Tấu, qua thanh tra, đã kiến nghị Hiệu trưởng nhà trường cần rút kinh nghiệm trong quản lý cán bộ kế toán và quản lý tài chính ngân sách trường được giao; chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với viên chức kế toán nhà trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ năm 2019 đến hết năm 2021 còn để xảy ra một số khuyết điểm...

Việc chỉ đạo Ban Tiếp dân và các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trong huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong năm qua theo đúng quy định của UBND huyện Trạm Tấu đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã trên địa bàn.

Theo Báo Yên Bái

 

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 27<  1  2  3  4  5  6  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập