Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XVIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2024
19/12/2023 3:35:21 SA
4655 lượt xem
In Đọc bài

UBND huyện Trạm Tấu vừa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XVIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2024. Đồng chí Vũ Lê Chung Anh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong điều kiện có nhiều khó khăn chung do ảnh hưởng của thời tiết hạn hán, mưa gió thất thường. Nhưng với quyết tâm cao nhất hoàn thành kế hoạch đã đề ra, UBND huyện Trạm Tấu đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế- xã hội của huyện tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Dự ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 có 23/39 chỉ tiêu vượt 100% kế hoạch giao; 14/39 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng; công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với viên đổi khí hậu được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo...

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. UBND huyện xây dựng 38 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó có 18 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 14 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội và 06 chỉ tiêu về môi trường. Phấn đấu, tổng sản phẩm bình quân địa bàn bình quân 44 triệu đồng/ người; thu nhập bình quân đầu người đạt 28,6 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 23.520 tấn;Tổng đàn gia súc chính đạt 54.000 con; Trồng mới 330 ha rừng; Sản lượng chè búp tươi đạt 850 tấn; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 133,6 tỷ đồng; Có 150.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch 120 triệu đồng; Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 57%; giải quyết việc làm mới cho 690 lao động....

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Lê Chung Anh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tiếp tục nỗ lực hơn nữa, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2024. Tập trung có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trên cơ sở phát triển những cây trồng, vật nuôi có lợi thế của huyện.Tiếp tục triển khai có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Tăng cường các giải pháp thực hiện thu ngân sách trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, của huyện về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các lễ hội đầu năm đảm bảo “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”. Tổ chức thực hiện tốt chính sách và dành thời gian để thăm hỏi, chăm lo cho người có công, người nghèo, gia đình chính sách. Tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt việc đi lại của nhân dân....

Kim Thoa, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 35<  1  2  3  4  5  6  7  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập