Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ thôn Háng Đay, xã Làng Nhì
07/05/2023 9:17:27 SA
2436 lượt xem
In Đọc bài

Ngày 05/5, đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ thôn Háng Đay, xã Làng Nhì. Cùng dự các các đồng chí Tổ công tác của huyện phụ trách xã Làng Nhì

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tham gia góp ý, chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung trong dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023 của chi bộ. Đồng chí cũng yêu cầu chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau: (1) Về công tác Xây dựng Đảng, tiếp tục phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập trung vào những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị gắn với tình hình thực tiễn của chi bộ; quan tâm phát triển đảng viên mới; công tác dân vận; triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm xây dựng mô hình dân vận khéo, mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (2) Về phát triển kinh tế, cần xác định rõ lợi thế của thôn để lãnh đạo phát triển kinh tế có hiệu quả như phát triển chăn nuôi lợn bản địa, gà đen, chăn nuôi đại gia súc, đồng thời trồng cỏ để phát triển chăn nuôi và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; trồng và phát triển cây khoai sọ nhưng phải đảm bảo thu hoạch vào thời điểm hợp lý, bán được giá cao, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của thôn. (3) Về Văn hoá - xã hội, tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá mới; quan tâm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch; thực hiện tốt nôi dung bản cam kết thôn bản, không để xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Quan tâm tuyên truyền, vận động các hộ gia đình cho con em đến lớp đầy đủ, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. (4) Về quốc phòng-an ninh, tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, an ninh tôn giáo, không để người dân theo đạo trái pháp luật. Quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng chống bão lũ; không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 6<  1  2  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Điều ước quốc tế

Liên kết

Lượt truy cập