Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại huyện Trạm Tấu

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Xuân Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập huyện Trạm Tấu về việc kiểm tra công nhận tỉnh Yên Bái đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học trên địa bàn huyện Trạm Tấu.

                       Quang cảnh buổi làm việc.

Sau khi đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đi kiểm tra thực tế các trường học tại xã Hát Lừu và thị trấn Trạm Tấu, đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ của các nhà trường về tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục (PCGD), qua đó có cơ sở đánh giá, xem xét công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 đối với huyện Trạm Tấu.

Hiện nay huyện Trạm Tấu có 14 trường có cấp tiểu học; học sinh người dân tộc chiếm 96,9%; 100% các xã, trị trấn được công nhận đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; số trẻ em 6 tuổi được huy động vào lớp 1 năm 2021 đạt tỷ lệ 100%, số trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt tỷ lệ 97,3%, số còn lại đang học ở tiểu học; số trẻ đến 14 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt tỷ lệ 99,9%; số học sinh khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt tỷ lệ 100%.  Đối với việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã rà soát, quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình mới.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả PCGD và kết quả toàn diện về lĩnh vực giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập huyện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cần phải phát huy hơn nữa những mặt đã làm được, khắc phục hiệu quả những mặt còn hạn chế.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác, lãnh đạo huyện Trạm Tấu khẳng định huyện đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục nói chung và công tác PCGD, xóa mù chữ nói riêng. Đồng thời kiến nghị với Đoàn công tác của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với những khó khăn đặc thù của với huyện vùng cao về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học và biên chế giáo viên nhất là ở môn Tin học và tiếng Anh. Trong thời gian tới, huyện sẽ có những giải pháp cụ thể phù hợp để tiếp tục thực hiện và giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới.

                                                                                                                                                                    Kim Thoa. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

 

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập