Chi bộ Tài Nguyên và Môi Trường – Kinh Tế và Hạ Tầng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

 Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội Chi bộ điểm tại Chi bộ Tài chính Kế hoạch – Thống kê, Đảng bộ cơ quan chính quyền tiếp tục chỉ đạo Đại hội các Chi bộ còn lại và chiều ngày 6/5, Đảng bộ đã chỉ đạo Chi bộ Tài nguyên và Môi trường – Kinh tế và Hạ tầng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ Tài nguyên và Môi trường –Kinh tế và Hạ tầng có 8 đảng viên, là chi bộ có 2 đầu mối cơ quan có chức năng hoạt động và thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp nhiều mảng lĩnh vực của huyện. Theo đó trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cơ quan, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong lãnh chỉ đạo, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường đã từng bước được tăng cường, đi vào nề nếp, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, từ năm 2020 đến hết tháng 4 năm 2022 đã thẩm định trình UBND huyện cấp 182 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình,cá nhân. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được quan tâm, triển khai kịp thời góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản được quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, không phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đơn thư khiếu nại được giải quyết kịp thời từ cơ sở.... Đối với công tác kinh tế hạ tầng đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án giao thông nông thôn, trong nhiệm kỳ đã thực hiện mở mới 28,36km đường giao thông nông thôn, lĩnh vực công nghiệp – TTCN được quan tâm, chỉ đạo, giá trị sản xuất CN- TTCN luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, lĩnh vực khoa học công nghệ đã được triển khai, thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả....
Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Thị Hiền ủy viên BTV- Phó Chủ tịch HĐND huyện - Phó bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Tài nguyên và Môi trường – Kinh tế và Hạ tầng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nhất là những chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2022, trong nhiệm kỳ mới, đồng chí yêu cầu: Ban chi ủy Chi bộ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, quá trình thực hiện có sự phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng trong đó đặc biệt nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên, những người đứng đầu. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí cao Chi bộ Tài nguyên và Môi trường – Kinh tế và Hạ tầng đã bầu Ban chi ủy, bầu bí thư, phó bí thứ Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và biểu quyết nhất chí cao thông qua 9 chỉ tiêu chủ yếu từ nay đến năm 2025./.
Linh Anh

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập