Trạm Tấu: Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2022 đạt 52%

 Trạm Tấu phấn đấu thực hiện chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2022 đạt 52%, tăng 2,18% so với năm 2021. Đến năm 2025, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 75%.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện tập trung triển khai đồng bộ, tích cực, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống. Phấn đấu năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 1,35% (giá so sánh năm 2010); tổng sản phẩm trên địa bàn huyện bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người; phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2022 đạt trên 38,5%. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ có thế mạnh, tăng cường và đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của huyện. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế. Duy trì thực hiện có hiệu qủa Kế hoạch “Ngày thứ 7 cùng dân” theo hướng sát thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Phấn đấu giải quyết việc làm cho 650 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 57,7% (trong đó, tỷ lệ có văn bằng, chứng chỉ là 28,3%), chuyển dịch cơ cấu lao động (từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp) cho 350 lao động. Quan tâm đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ hạ tầng thiết yếu. Phấn đấu năm 2022, tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 95%; tỷ lệ hộ dân được nghe, xem phát thanh, truyền hình đạt 96%; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ di động có Smartphone đạt 75%.

Cùng với đó, quan tâm phát triển văn hóa - xã hội; gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội; xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình và xã hội

Năm 2022, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học cả 3 mức độ là 12/12 xã, thị trấn; phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 và mức độ 2 là 12/12 xã, thị trấn; phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 tại thị trấn Trạm Tấu; duy trì 06 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng 09 trường học hạnh phúc trên địa bàn huyện.

Nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vắc xin, đảm bảo đúng lịch, đúng liều, nhằm nhanh chóng đạt miễn dịch cộng đồng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Bác sỹ tận tâm - Bệnh nhân hạnh phúc”, hướng tới tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 85%, phấn đấu năm 2022 đạt 8,6 bác sĩ/10 nghìn dân (32,85 giường bệnh/10 nghìn dân). Phấn đấu năm 2022, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 97,3%; duy trì 09 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia các loại BHXH, BHYT phù hợp. Phấn đấu năm 2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,1%.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững hiệu quả. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2022 giảm trên 6,5% so với năm 2021. Chi trả kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội khác, đảm bảo không xảy ra sai sót, chậm trễ trong việc thụ hưởng chính sách của các nhóm đối tượng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và hành chính công; củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quan tâm xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình và xã hội. Phấn đấu năm 2022 có 60% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 54,3% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; 85% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn toàn huyện, đảm bảo 100% các thôn, tổ dân phố thành lập các câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc", 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đăng ký xây dựng "Gia đình hạnh phúc".

Đồng thời, nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống. Năm 2022, phấn đấu 100% dân số đô thị được cung cấp nước sạch; 100% dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh; 45% chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý; 15% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý; 100 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; phấn đấu trồng mới 320 ha rừng các loại, duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,5%.

Tập trung các giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ trung bình cho người dân, phấn đấu năm 2022, tuổi thọ trung bình của người dân Trạm Tấu đạt 67,2 tuổi.

                                                                                                                                            Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập