Nội dung tìm kiếm:

1-15 of 495<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 675/UBND-VP 20/05/2024 Công văn v/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC trên môi trường điện tử Công văn UBND huyện Xem
 153/KH-UBND 20/05/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 154/KH-UBND 20/05/2024 Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV Kế hoạch UBND huyện Xem
 156/KH-UBND 20/05/2024 Kế hoạch thực hiện Dự án 7 "Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em" thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 157/KH-UBND 21/05/2024 Kế hoạch chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2024-2025 Kế hoạch UBND huyện Xem
 527/QĐ-UBND 16/05/2024 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Quyết định UBND huyện Xem
 37/TB-UBND 17/05/2024 Thông báo công bố, công khai Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách hộ gia đình các nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện Thông báo UBND huyện Xem
 668/UBND-TNMT 17/05/2024 Công văn v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì Môi trường năm 2024 Công văn UBND huyện Xem
 148/KH-UBND 15/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Trạm Tấu đến năm 2030 Kế hoạch UBND huyện Xem
 147/KH-UBND 15/05/2024 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 142/KH-UBND 06/05/2024 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp Phình Hồ OCOP Báo cáo Xem
 135/KH-UBND 25/04/2024 Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 149/BC-UBND 02/05/2024 Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2024) Báo cáo UBND huyện Xem
 43/HD/HU 25/04/2024 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Hướng dẫn Huyện ủy Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập