Nội dung tìm kiếm:

121-135 of 448<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 39/CĐ-UBND 27/09/2023 Công điện v/v chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Trạm Tấu UBND huyện Phòng chống thiên tai - TKCN Xem
 178/KH-UBND 26/09/2023 Kế hoạch tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 1141/UBND-VP 25/09/2023 Công văn v/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC Công văn UBND huyện Xem
 1119/UBND-TNMT 20/09/2023 Công văn v/v triển khai thực hiện Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh UBND huyện Đất đai Xem
 166/KH-BTC 20/09/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 59 năm thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964-29/9/2023), 59 năm thành lập huyện Trạm Táu (05/10/1964-05/10/2023) Kế hoạch UBND huyện Xem
 347/BC-UBND 15/09/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 Báo cáo UBND huyện Xem
 37/CĐ-UBND 13/09/2023 Công điện v/v chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Trạm Tấu UBND huyện Phòng chống thiên tai - TKCN Xem
 171/KH-UBND Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, trưởng các thôn đặc biệt khó khăn làm công tác truyền thông năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 170/KH-UBND 11/09/2023 Kế hoạch tổ chức kê khai, đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 159/KH-UBND 17/08/2023 Kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của UBND huyện Trạm Tấu theo Kết luận của Đoàn thanh tra Công an tỉnh Yên Bái UBND huyện Xem
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án khu du lịch sinh thái Phình Hồ ECO FARM Xem
 164/KH-UBND 06/09/2023 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 163/KH-UBND 06/09/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 162/KH-UBND 29/08/2023 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và "tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9" Kế hoạch UBND huyện Xem
 103/TB-UBND 18/08/2023 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 Thông báo UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập