Nội dung tìm kiếm:

166-180 of 472<  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 907/UBND-TNMT 31/07/2023 Công văn v/v triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trạm Tấu UBND huyện Đất đai Xem
 887/UBND-VHTT 26/07/2023 Công văn v/v triển khai về an toàn thông tin mạng và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trên địa bàn huyện Trạm Tấu Công văn UBND huyện Xem
 280/BC-UBND 26/07/2023 Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển du lịch 6 tháng đầu năm 2023; thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 Báo cáo UBND huyện Xem
 42/TB-UBND 09/06/2023 Thông báo về việc kết thúc công bố, công khai lấy ý kiến và tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý về Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Thông báo UBND huyện Đất đai Xem
 86/TB-UBND 19/07/2023 Thông báo công bố, công khai Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách các hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện Thông báo UBND huyện Đất đai Xem
 27/CĐ-UBND 17/07/2023 Công điện v/v tập trung ứng phó bão số 01 và mưa lũ sau bão trên địa bàn huyện Trạm Tấu UBND huyện Xem
 8/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện Trạm Tấu năm 2024 Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 6/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 7/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Trạm Tấu năm 2022 Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 806/QĐ-UBND 13/07/2023 Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2023-2025 Quyết định UBND huyện Xem
 452/QĐ-UBND 17/05/2023 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Quyết định UBND huyện Xem
 811/UBND-VHTT 13/07/2023 Công văn v/v thông báo hoạt động của phóng viên thường trú; phối hợp chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn huyện Công văn UBND huyện Xem
 647/BCĐ-CAH 20/06/2023 Công văn về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không. Công văn UBND huyện An ninh - Quốc phòng Xem
 06/KH-HĐPH 04/1/2023 Kế hoạch về việc tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyến thống; an toàn giao thông; phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Kế hoạch UBND huyện An ninh trật tự, ATGT Xem
 143/KH-UBND 11/07/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở Kế hoạch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập