Nội dung tìm kiếm:

1-15 of 273<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 66/TB-HĐND 06/06/2023 Thông báo thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Trạm Tấu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Thông báo HĐND huyện Xem
 67/KH-HĐND 06/06/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Trạm Tấu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Kế hoạch HĐND huyện Xem
 116/KH-UBND 12/05/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 123/KH-UBND 05/06/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Kế hoạch UBND huyện Xem
 40/TB-UBND 06/06/2023 Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Trạm Tấu năm 2023 Thông báo UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Xem
 122/KH-UBND 02/06/2023 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Yên Bái và Kế hoạch số 132-KH/HU ngày 28/4/2023 của Huyện ủy Trạm Tấu về việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 07/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 và các năm tiếp theo Kế hoạch UBND huyện Xem
 632/UBND-VP 02/06/2023 Công văn v/v tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn 2050 Công văn UBND huyện Xem
 35/TB-TCT 24/05/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Khang A Chua - Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác tại Hội nghị sử dụng ứng dụng Công dân số YenBai-S trên địa bàn huyện Trạm Tấu Thông báo UBND huyện Xem
 21/CT-UBND 26/05/2023 Chỉ thị v/v tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Trạm Tấu Chỉ thị UBND huyện Xem
 62./QĐ-UBND 23/05/2023 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 5 phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6/2023 Báo cáo HĐND huyện Xem
 161./BC-UBND 18/05/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, NQ số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023 Báo cáo UBND huyện Xem
 112/KH-UBND 14/05/2023 Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Kế hoạch UBND huyện Xem
 115/KH-UBND 12/05/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2023-2025 Kế hoạch UBND huyện Xem
 32./TB-UBND 19/05/2023 Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023 Thông báo UBND huyện Xem
 86./KH-BCĐ 19/05/2023 Kế hoạch cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập