Nội dung tìm kiếm:

121-135 of 475<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 1420/UBND-PNV Công văn v/v tiếp tục chẩn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc Công văn UBND huyện Xem
 1435/UBND-BHXH Công văn v/v thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ tham gia BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP Công văn UBND huyện Xem
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Xây mới nhà văn hóa xã Túc Đán Báo cáo Đất đai Xem
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Xây mới nhà văn hóa xã Tà Xi Láng Báo cáo Đất đai Xem
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Xây mới nhà văn hóa xã Pá Lau Báo cáo Đất đai Xem
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Xây mới nhà văn hóa xã Pá Hu Báo cáo Đất đai Xem
 476/QĐ-UBND 17/05/2023 Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu ISO 9001:2015 Quyết định UBND huyện Xem
 1487/QĐ-UBND 31/10/2023 Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, các nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (Hạng mục: Đoạn tuyến nối từ đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) sang đường tỉnh 174 (ĐT.174) - Đợt 2 Quyết định UBND huyện Xem
 187/KH-UBND 07/11/2023 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Kế hoạch UBND huyện Xem
 186/KH-UBND 07/11/2023 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền 02 dịch vụ công liên thông trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 185/KH-UBND 07/11/2023 Kế hoạch tổng kết công tác quân sự, quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 1364/UBND-PNV 06/11/2023 Công văn v/v phát động Phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 Công văn UBND huyện Xem
 1505/QĐ-UBND 06/11/2023 Quyết định v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (ông Lò Văn Anh - bà Lò Thị Pưng) Quyết định UBND huyện Xem
 1510/QĐ-UBND 09/11/2023 Quyết định v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận BR 212831, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH01952 do UBND huyện Trạm Tấu ký ngày 18/11/2013 cấp cho ông Quách Đình Thứ và và Đặng Thị Xuân thường trú tại tổ dân phố số 2, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Quyết định UBND huyện Xem
 1508/QĐ-UBND 08/11/2023 Quyết định v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (ông Hà Văn Xiên) Quyết định UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập