Nội dung tìm kiếm:

226-240 of 375<  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 10/2022//QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 39/CĐ-UBND 27/12/2022 Công điện v/v chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại UBND huyện Phòng chống thiên tai - TKCN Chủ tịch UBND huyện Xem
 189./KH-UBND 26/12/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Kinh tế Chủ tịch UBND huyện Xem
 8/CT-UBND 26/12/2022 Chỉ thị v/v đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, nâng cao thứ bậc xếp hạng chuyển đổi số (DTI) Chỉ thị UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 188/KH-UBND 20/12/2022 Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Kinh tế Chủ tịch UBND huyện Xem
 187/KH-UBND 22/12/2022 Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Kinh tế Chủ tịch UBND huyện Xem
 268/KH-UBND 23/12/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 Kế hoạch UBND huyện Chính trị Chủ tịch UBND huyện Xem
 1762/2022/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Chính trị Chủ tịch UBND huyện Xem
 188./KH-UBND 23/12/2022 Kế hoạch thăm và tặng quà cho người nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Chính trị Chủ tịch UBND huyện Xem
 1759./QĐ-UBND 22/12/2022 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2022 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 186./KH-UBND 21/12/2022 Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, công chức cấp xã thuộc UBND huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Chủ tịch UBND huyện Xem
 187/KH-UBND 22/12/2022 Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Kinh tế Chủ tịch UBND huyện Xem
 1735../QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Quyết định UBND huyện Chính trị Chủ tịch UBND huyện Xem
 426/TB-UBND 16/12/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Lê Chung Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 Thông báo UBND huyện Chính trị P. Chánh Văn phòng CU&CQ Xem
 182/KH-UBND 19/12/2022 Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2022-2023 Kế hoạch UBND huyện Nông nghiệp Chủ tịch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập