Nội dung tìm kiếm:

211-225 of 375<  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 115/KH/HU 16/01/2023 Kế hoạch công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023 Kế hoạch Huyện ủy Phó Bí thư Huyện ủy Xem
 207/KH-UBND 31/12/2021 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 194/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 9/CT-UBND 30/12/2022 Chỉ thị v/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Chỉ thị UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 7/CTR-TT.HĐND 06/01/2023 Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2023 HĐND huyện Cải cách hành chính Xem
 11/KH-UBND 17/01/2023 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 32/QĐ-UBND 17/01/2023 Quyết định v/v công nhận thôn đạt chuẩn Thôn văn hóa năm 2022 Quyết định UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 11/2022/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức biên chế của Văn phòng HĐND và UBND huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 2/KH-UBND 06/01/2023 Kế hoạch thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CS Việt nam và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Chính trị Chủ tịch UBND huyện Xem
 1/KH-UBND 05/01/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Chính trị Chủ tịch UBND huyện Xem
 22/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện Trạm Tấu năm 2023 Nghị Quyết HĐND huyện Chính trị Bí thư Huyện ủy Xem
 21/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 - Nguồn vốn ngân sách huyện Nghị Quyết HĐND huyện Chính trị Bí thư Huyện ủy Xem
 20/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2023 Nghị Quyết HĐND huyện Chính trị Bí thư Huyện ủy Xem
 19/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Nghị Quyết HĐND huyện Chính trị Bí thư Huyện ủy Xem
 1./2022/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 Quyết định HĐND huyện Chính trị Bí thư Huyện ủy Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập