Nội dung tìm kiếm:

91-105 of 495<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 3/KH-UBND 04/01/2024 Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiều, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 209/KH-UBND 29/12/2023 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 4/KH-UBND 04/01/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 1/TB-UBND 01/01/2024 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu Thông báo UBND huyện Xem
 1755/QĐ-UBND 17/12/2023 Quyết định v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Quyết định UBND huyện Xem
 146./TB-UBND 20/12/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Lê Chung Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XVIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 Thông báo UBND huyện Xem
 1624/UBND-VP 29/12/2023 Công văn v/v thực hiện Kết luận số 347-KL/HU ngày 26/12/2023 của Thường trực Huyện ủy Công văn UBND huyện Xem
 141./TB-UBND 13/12/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Lê Chung Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 Thông báo UBND huyện Xem
 61/CĐ-UBND 28/12/2023 Công điện v/v chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài UBND huyện Phòng chống thiên tai - TKCN Xem
 25/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết giao UBND huyện quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương do cấp huyện quản lý Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 29/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Trạm Tấu năm 2024 Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 28/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện Trạm Tấu năm 2023 Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 27/NG-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Trạm Tấu Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 26/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết v/v thông qua đồ án Quy hoạch chung thị trấn Trạm Tấu và vùng phụ cận đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 20/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu Nghị Quyết HĐND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập