Nội dung tìm kiếm:

61-75 of 495<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 43/KH-UBND 31/01/2024 Kế hoạch chuyển đổi phát triển và ứng dụng địa chỉ IPv6 cho hệ thống mạng lưới và dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 41/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch triển khai chương trình phòng, chống mù lòa trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 42/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 60/QĐ-UBND 23/01/2024 Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với Tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu) tỉnh Yên Bái - Đợt 25 Quyết định UBND huyện Xem
 63/QĐ-UBND 23/01/2024 Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản bị thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) - Đợt 9 tại xã Bản Công; dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) (hạng mục: Đoạn tuyến nối từ đường Trạm Tấu (yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) sang đườngtỉnh 174 (ĐT.174)) - Đợt 4 tại thị trấn Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Xem
 1257/UBND-TTR 18/10/2023 Công văn v/v thực hiện Kết luận thanh tra Công văn UBND huyện Xem
 121/UBND-TTR 23/01/2024 Công văn v/v thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Trạm Tấu Công văn UBND huyện Xem
 37/KH-UBND 25/01/2024 Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2024 trên địa bàn huyện Kế hoạch UBND huyện Xem
 35/KH-UBND 23/01/2024 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (PCI) và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 5/TB-UBND 24/01/2024 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tập thể và lãnh đạo quản lý thuộc UBND huyện Trạm Tấu năm 2023 Thông báo UBND huyện Xem
 211/KH-UBND 31/12/2023 Kế hoạch triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 27/KH-UBND 17/01/2024 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 39/KH-UBND 26/01/2024 Kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Thìn năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 01/CT-UBND 18/01/2024 Chỉ thị v/v tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2024 Chỉ thị UBND huyện Xem
 150/KL-TTR 28/12/2023 Kết luận Thanh tra về việc thanh tra đối với phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Ủy ban nhân dân thị trấn Trạm Tấu, Ủy ban nhân dân xã Trạm Tấu (từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2022) Kết luận thanh tra Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập