Nội dung tìm kiếm:

211-225 of 475<  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 21/CT-UBND 26/05/2023 Chỉ thị v/v tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Trạm Tấu Chỉ thị UBND huyện Xem
 62./QĐ-UBND 23/05/2023 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 5 phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6/2023 Báo cáo HĐND huyện Xem
 161./BC-UBND 18/05/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, NQ số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023 Báo cáo UBND huyện Xem
 112/KH-UBND 14/05/2023 Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Kế hoạch UBND huyện Xem
 115/KH-UBND 12/05/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2023-2025 Kế hoạch UBND huyện Xem
 32./TB-UBND 19/05/2023 Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023 Thông báo UBND huyện Xem
 86./KH-BCĐ 19/05/2023 Kế hoạch cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 119/KH-UBND 19/05/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 62-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng bảo vệ và CSSK nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 117/KH-UBND 19/05/2023 Kế hoạch thực hiện hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2023-2025 Kế hoạch UBND huyện Xem
 27/TB-UBND 05/05/2023 Thông báo v/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về nội dung dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Thông báo UBND huyện Xem
 109/KH-UBND 05/05/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 Kế hoạch UBND huyện Xem
 25/TB-UBND 05/05/2023 Thông báo triệu triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi tuyển Vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành); hình thức; thời gian làm bài thi và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Trạm Tấu năm 2023 Thông báo UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Xem
 495/UBND-VHTT 05/05/2023 Công văn v/v đôn đốc cài đặt ứng dụng công dân số YenBai-S trên địa bàn huyện Trạm Tấu Công văn UBND huyện Xem
 26/TB-UBND 27/04/2023 Thông báo công bố, công khai Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách các hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện Thông báo UBND huyện Đất đai Xem
 430/UBND-PNV 18/04/2023 Công văn v/v phát động phong trào thi đua cao điểm trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023 Công văn UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập