Nội dung tìm kiếm:

121-135 of 375<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 109/KH-UBND 05/05/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 Kế hoạch UBND huyện Xem
 25/TB-UBND 05/05/2023 Thông báo triệu triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi tuyển Vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành); hình thức; thời gian làm bài thi và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Trạm Tấu năm 2023 Thông báo UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Xem
 495/UBND-VHTT 05/05/2023 Công văn v/v đôn đốc cài đặt ứng dụng công dân số YenBai-S trên địa bàn huyện Trạm Tấu Công văn UBND huyện Xem
 26/TB-UBND 27/04/2023 Thông báo công bố, công khai Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách các hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện Thông báo UBND huyện Đất đai Xem
 430/UBND-PNV 18/04/2023 Công văn v/v phát động phong trào thi đua cao điểm trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023 Công văn UBND huyện Xem
 102/KH-UBND 25/04/2023 Kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng công dân số YenBai-S trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 101/KH-UBND 25/04/2023 Kế hoạch thanh thải, bó gọn các tuyến cáp ngoại vi viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 103/KH-UBND 25/04/2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2023-2030 Kế hoạch UBND huyện Xem
 99/KH-UBND 18/04/2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2023-2030 Kế hoạch UBND huyện Xem
 103/KH-UBND 18/04/2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2023) Kế hoạch UBND huyện Xem
 22/TB-UBND 27/04/2023 Thông báo v/v nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc và triển khai một số nhiệm vụ trong dịp nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm Ngày giải phòng hoàn toàn miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2023 Thông báo UBND huyện Xem
 09/TB-UBND 21/04/2023 Thông báo danh mục tài liệu tham khảo ôn thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023 Thông báo UBND huyện Xem
 19/TB-UBND 14/04/2023 Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 1 và nhận đơn phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023 Thông báo UBND huyện Xem
 370/QĐ-UBND 12/04/2023 Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Xem
 118/BC-UBND 12/04/2023 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu, các tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ thúc đẩy phát triển Báo cáo UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập