Nội dung tìm kiếm:

151-165 of 495<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 185/KH-UBND 07/11/2023 Kế hoạch tổng kết công tác quân sự, quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 1364/UBND-PNV 06/11/2023 Công văn v/v phát động Phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 Công văn UBND huyện Xem
 1505/QĐ-UBND 06/11/2023 Quyết định v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (ông Lò Văn Anh - bà Lò Thị Pưng) Quyết định UBND huyện Xem
 1510/QĐ-UBND 09/11/2023 Quyết định v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận BR 212831, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH01952 do UBND huyện Trạm Tấu ký ngày 18/11/2013 cấp cho ông Quách Đình Thứ và và Đặng Thị Xuân thường trú tại tổ dân phố số 2, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Quyết định UBND huyện Xem
 1508/QĐ-UBND 08/11/2023 Quyết định v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (ông Hà Văn Xiên) Quyết định UBND huyện Xem
 141/KH-HĐND 08/11/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện Trạm Tấu khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 Kế hoạch UBND huyện Xem
 205/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 1510/QĐ-UBND 09/11/2023 Quyết định v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận BR 212831, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH01952 do UBND huyện Trạm Tấu ký ngày 18/11/2013 cấp cho ông Quách Đình Thứ và và Đặng Thị Xuân thường trú tại tổ dân phố số 2, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Thông báo UBND huyện Xem
 1327/UBND-PNV 01/11/2023 Công văn về việc thực hiện quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn huyện Trạm Tấu Quy định UBND huyện Xem
 1489/QĐ-UBND 31/10/2023 Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) (hạng mục: Đoạn tuyến nối từ đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) sang đường tỉnh 174 (ĐT.174) - Đợt 2) Quyết định UBND huyện Đất đai Xem
 1295/UBND-PNV 26/10/2023 Công văn v/v tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị Dự thảo UBND huyện Xem
 182/KH-UBND 23/10/2023 Kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 193/KH-BCĐ 27/10/2023 Kế hoạch phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống HIV/AIDS; chống và kiểm soát ma túy, chống trồng cây thuốc phiện năm 2023-2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 85/KL-TTr 03/10/2023 Kết luận thanh tra về việc thanh tra Trường PTDTBT TH&THCS Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022) UBND huyện Xem
 181/KH-UBND 18/10/2023 Kế hoạch phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân 2023-2024 Kế hoạch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập