Nội dung tìm kiếm:

1-15 of 85<  1  2  3  4  5  6  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 112/KH-UBND Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Trạm Tấu năm 2022 UBND huyện Xem
 983/QĐ-UBND 29/07/2022 Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản gắn liền với đất bị thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với Tỉnh Lộ 174 (huyện Trạm Tấu) (đợt 11) UBND huyện Xem
 142/KH-UBND 30/06/2022 Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái Xem
 895/UBND-PYT 03/08/2022 Công văn v/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 và phòng, chống dịch sốt xuất huyết, các dịch bệnh truyền nhiễm khác UBND huyện Xem
 166/KH-UBND 28/07/2022 Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Yên Bái theo chỉ tiêu xét tuyển đã được phê duyệt của đợt 2 năm 2022 Kế hoạch Xem
 112/KH-UBND 22/07/2022 Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Trạm Tấu năm 2022 UBND huyện Xem
 5/CT-UBND 18/07/2022 Chỉ thị v/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện UBND huyện Xem
 104/KH-UBND 14/07/2022 Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh huyện Trạm Tấu năm 2022 Kế hoạch UBND huyện Xem
 149/BC-BCĐ 12/07/2022 Báo cáo kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 UBND huyện Xem
 148/KH-BCĐ 12/07/2022 Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng "ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" 30/7/2022 UBND huyện Xem
 8/NQ-HĐND 01/07/2022 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 HĐND huyện Xem
 7/NQ-HĐND 01/07/2022 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 HĐND huyện Xem
 6/NQ-HĐND 06/07/2022 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Trạm Tấu năm 2021 HĐND huyện Xem
 5/NQ-HĐND 01/07/2022 Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 HĐND huyện Xem
 719/UBND-TCNV 29/06/2022 Công văn v/v phát động Phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022 UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập