Nội dung tìm kiếm:

121-135 of 518<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 141./TB-UBND 13/12/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Lê Chung Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 Thông báo UBND huyện Xem
 61/CĐ-UBND 28/12/2023 Công điện v/v chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài UBND huyện Phòng chống thiên tai - TKCN Xem
 25/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết giao UBND huyện quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương do cấp huyện quản lý Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 29/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Trạm Tấu năm 2024 Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 28/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện Trạm Tấu năm 2023 Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 27/NG-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Trạm Tấu Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 26/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết v/v thông qua đồ án Quy hoạch chung thị trấn Trạm Tấu và vùng phụ cận đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 20/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 1615/UBND-VP 27/12/2023 Công văn v/v tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc Công văn UBND huyện Xem
 1616/UBND-VP 28/12/2023 Công văn v/v thời gian nghỉ, việc tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 Công văn UBND huyện Xem
 22/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2024 Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 21/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 Chỉ thị HĐND huyện Xem
 20/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 60/CT-UBND 28/12/2023 Chỉ thị v/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Chỉ thị UBND huyện Xem
 1876/QĐ-UBND 25/12/2023 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Trạm Tấu năm 2023 Quyết định UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập