Nội dung tìm kiếm:

76-90 of 518<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 54/KH-UBND 15/02/2024 Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2024-2025 Kế hoạch UBND huyện Xem
 51/KH-UBND 07/02/2024 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 52/KH-UBND 07/02/2024 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 2/TB-UBND 02/01/2024 Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và danh mục công trình đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Trạm Tấu Thông báo UBND huyện Xem
 47/KH-UBND 01/02/2024 Kế hoạch phát triển hạ tầng số huyện Trạm Tấu đến năm 2025 Kế hoạch UBND huyện Xem
 46/KH-UBND 31/01/2024 Kế hoạch thực hiện quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 45/KH-UBND 31/01/2024 Kế hoạch thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 44/KH-UBND 31/01/2024 Kế hoạch phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 43/KH-UBND 31/01/2024 Kế hoạch chuyển đổi phát triển và ứng dụng địa chỉ IPv6 cho hệ thống mạng lưới và dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 41/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch triển khai chương trình phòng, chống mù lòa trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 42/KH-UBND 30/01/2024 Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 60/QĐ-UBND 23/01/2024 Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với Tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu) tỉnh Yên Bái - Đợt 25 Quyết định UBND huyện Xem
 63/QĐ-UBND 23/01/2024 Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản bị thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) - Đợt 9 tại xã Bản Công; dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) (hạng mục: Đoạn tuyến nối từ đường Trạm Tấu (yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) sang đườngtỉnh 174 (ĐT.174)) - Đợt 4 tại thị trấn Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Xem
 1257/UBND-TTR 18/10/2023 Công văn v/v thực hiện Kết luận thanh tra Công văn UBND huyện Xem
 121/UBND-TTR 23/01/2024 Công văn v/v thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Trạm Tấu Công văn UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập