Nội dung tìm kiếm:

136-150 of 495<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 1477/UBND-VP 28/11/2023 Công văn v/v tiếp tục thực hiện công tác cải cách TTHC tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ Công văn UBND huyện Xem
 212/KH-BCĐ 20/11/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QLBVR-PCCCR niên vụ 2022-2023, triển khai nhiệm vụ niên vụ 2023-2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 189/KH-UBND 20/11/2023 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026) trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 48/CT-UBND 22/11/2023 Chỉ thị v/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng niên vụ 2023-2024 Chỉ thị UBND huyện Xem
 434/BC-UBND 15/11/2023 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của chính phủ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Báo cáo UBND huyện Xem
 1420/UBND-PNV Công văn v/v tiếp tục chẩn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc Công văn UBND huyện Xem
 1435/UBND-BHXH Công văn v/v thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ tham gia BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP Công văn UBND huyện Xem
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Xây mới nhà văn hóa xã Túc Đán Báo cáo Đất đai Xem
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Xây mới nhà văn hóa xã Tà Xi Láng Báo cáo Đất đai Xem
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Xây mới nhà văn hóa xã Pá Lau Báo cáo Đất đai Xem
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Xây mới nhà văn hóa xã Pá Hu Báo cáo Đất đai Xem
 476/QĐ-UBND 17/05/2023 Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu ISO 9001:2015 Quyết định UBND huyện Xem
 1487/QĐ-UBND 31/10/2023 Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, các nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (Hạng mục: Đoạn tuyến nối từ đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) sang đường tỉnh 174 (ĐT.174) - Đợt 2 Quyết định UBND huyện Xem
 187/KH-UBND 07/11/2023 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Kế hoạch UBND huyện Xem
 186/KH-UBND 07/11/2023 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền 02 dịch vụ công liên thông trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập