Nội dung tìm kiếm:

181-195 of 495<  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 162/KH-UBND 29/08/2023 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và "tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9" Kế hoạch UBND huyện Xem
 103/TB-UBND 18/08/2023 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 Thông báo UBND huyện Xem
 158/KH-UBND 17/08/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/5/2023 của Bộ Chính trị Kế hoạch UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Xem
 157/KH-UBND 16/08/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023) Kế hoạch UBND huyện Xem
 28/CĐ-UBND 07/08/2023 Công điện khẩn v/v tiếp tục ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện UBND huyện Phòng chống thiên tai - TKCN Xem
 144/CV-HĐPH 03/08/2023 Công văn v/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 Công văn UBND huyện Xem
 92/TB-UBND 02/08/2023 Thông báo v/v lấy ý kiến Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (lần 2) Thông báo UBND huyện Đất đai Xem
 143/KH-BCĐ 31/07/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi "Gia đình Hạnh phúc" huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 907/UBND-TNMT 31/07/2023 Công văn v/v triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trạm Tấu UBND huyện Đất đai Xem
 887/UBND-VHTT 26/07/2023 Công văn v/v triển khai về an toàn thông tin mạng và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trên địa bàn huyện Trạm Tấu Công văn UBND huyện Xem
 280/BC-UBND 26/07/2023 Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển du lịch 6 tháng đầu năm 2023; thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 Báo cáo UBND huyện Xem
 42/TB-UBND 09/06/2023 Thông báo về việc kết thúc công bố, công khai lấy ý kiến và tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý về Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Thông báo UBND huyện Đất đai Xem
 86/TB-UBND 19/07/2023 Thông báo công bố, công khai Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách các hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện Thông báo UBND huyện Đất đai Xem
 27/CĐ-UBND 17/07/2023 Công điện v/v tập trung ứng phó bão số 01 và mưa lũ sau bão trên địa bàn huyện Trạm Tấu UBND huyện Xem
 8/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện Trạm Tấu năm 2024 Nghị Quyết HĐND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập