Nội dung tìm kiếm:

16-30 of 85<  1  2  3  4  5  6  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 101/KH-UBND 01/07/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện UBND huyện Xem
 4/CT-UBND 20/06/2022 Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 UBND huyện Xem
 244/TB-UBND 30/06/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Lê Chung Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị đánh giá kết công tác chỉ đạo, điều hành;thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (mở rộng) UBND huyện Xem
 99/KH-UBND 30/06/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 21/CĐ-BCĐ 30/06/2022 Công điện v/v chủ động ứng phó với hoàn lưu cơn bão số 01 trên địa bàn huyện Trạm Tấu UBND huyện Xem
 205/KH-UBND 28/12/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX về "Nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025" Kế hoạch UBND huyện Xem
 142./KH-UBND 01/09/2021 Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2021-2025 UBND huyện Xem
 88./KH-UBND 21/05/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025 UBND huyện Xem
 90./KH-UBND 03/06/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 UBND huyện Xem
 79./KH-UBND 11/05/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 UBND huyện Xem
 640/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định v/v thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã theo Kết luận 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư UBND huyện Xem
 642/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định v/v phê duyệt hình thức thi tuyển, xét tuyển tại vòng 2 kỳ tuyển dụng lại công chức cấp xã và hình thức, nội dung sát hạch tuyển dụng vào công chức cấp xã không qua thi tuyển theo Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư UBND huyện Xem
 92/KH-UBND 21/06/2022 Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Trạm Tấu năm 2022 UBND huyện Xem
 2/2022/QĐ-UBND 08/06/2022 Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Xem
 88/KH-UBND 09/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2022 Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập