Nội dung tìm kiếm:

241-255 of 475<  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 415/UBND-TTYT 13/04/2023 Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn UBND huyện Xem
 368/QĐ-UBND 12/04/2023 Quyết định v/v kiện toàn, bổ sung Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật Quyết định UBND huyện Xem
 83/KH-UBND 31/03/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 199/KH-UBND 31/12/2022 Kế hoạch tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 364/QĐ-UBND Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn huyện năm 2023 Quyết định UBND huyện Xem
 11/KL-UBND 31/03/2023 Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Làng Nhì về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023 Kết luận thanh tra UBND huyện Xem
 15/TB-UBND 03/04/2023 Thông báo triệu tập thí sinh đến dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Trạm Tấu năm 2023 Thông báo UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Xem
 14/TB-UBND 03/04/2023 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Trạm Tấu năm 2023 Thông báo UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Xem
 10./KL-UBND 31/03/2023 Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022 và tháng 01 năm 2023 Kết luận thanh tra UBND huyện Xem
 86/KH-UBND 03/04/2023 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 84/KH-UBND 31/03/2023 Kế hoạch kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 82/KH-UBND 28/03/2023 Kế hoạch điều hành chi tiết thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 247/QĐ-UBND 24/03/2023 Quyết định v/v kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định 178/2004/NĐ-CP và Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH Quyết định UBND huyện Xem
 10/CT-UBND 24/03/2023 Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 Chỉ thị UBND huyện Xem
 91/BC-UBND 21/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và của HĐND tỉnh về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Báo cáo UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập