Nội dung tìm kiếm:

1-15 of 101<  1  2  3  4  5  6  7  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 448/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022; phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2022 Xem
 180/KH-BTC Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 58 năm thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964-29/9/2022); 58 năm thành lập huyện Trạm Tấu (05/10/1964-05/10/2022) UBND huyện Xem
 131/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái Xem
 129/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2022 Xem
 123/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Xem
 116/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Xem
 125/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025 Xem
 1059/QĐ-UBND Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện năm 2022 UBND huyện Xem
 409/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 UBND huyện Xem
 164/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) UBND huyện Xem
 124/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn huyện Trạm Tấu UBND huyện Xem
 118/KH-UBND 08/08/2022 Kế hoạch tham gia các hoạt động về tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 Xem
 25/CĐ-UBND Công điện v/v chủ động ứng phó với hoàn lưu cơn bão số 02 và mưa lũ sau bão trên địa bàn huyện Trạm Tấu Xem
 120/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 UBND huyện Xem
 942/UBND-PVH Công văn v/v đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện Công văn UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập