Nội dung tìm kiếm:

91-105 of 518<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 37/KH-UBND 25/01/2024 Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2024 trên địa bàn huyện Kế hoạch UBND huyện Xem
 35/KH-UBND 23/01/2024 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (PCI) và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 5/TB-UBND 24/01/2024 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tập thể và lãnh đạo quản lý thuộc UBND huyện Trạm Tấu năm 2023 Thông báo UBND huyện Xem
 211/KH-UBND 31/12/2023 Kế hoạch triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 27/KH-UBND 17/01/2024 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 39/KH-UBND 26/01/2024 Kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Thìn năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 01/CT-UBND 18/01/2024 Chỉ thị v/v tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2024 Chỉ thị UBND huyện Xem
 150/KL-TTR 28/12/2023 Kết luận Thanh tra về việc thanh tra đối với phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Ủy ban nhân dân thị trấn Trạm Tấu, Ủy ban nhân dân xã Trạm Tấu (từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2022) Kết luận thanh tra Xem
 26/KH-UBND 17/01/2024 Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 28/KH-UBND 18/01/2024 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 36/HD/HU 15/01/2024 Hướng dẫn Huyện ủy Xem
 37/HD/HU 16/01/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 Hướng dẫn Huyện ủy Xem
 204/KH-UBND 19/12/2023 Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, công chức cấp xã thuộc UBND huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 17/KH-UBND 12/01/2024 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 18/KH-UBND 12/01/2024 Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát TTHC năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập