Nội dung tìm kiếm:

91-105 of 375<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 675/QĐ-UBND 30/06/2023 Quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ (đợt 1) Quyết định UBND huyện Xem
 136/KH-UBND 26/06/2023 Kế hoạch cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 139/KH-UBND 28/06/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023) trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 82/TB-UBND 28/06/2023 Thông báo v/v quy định treo cờ Tổ quốc Thông báo UBND huyện Xem
 206/BC-UBND 16/06/2023 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân huyện Trạm Tấu 6 tháng đầu năm 2023 Báo cáo UBND huyện Xem
 689/UBND-PNV 15/06/2023 Công văn v/v phát động Phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2023 Công văn UBND huyện Xem
 103/KH-UBND 25/04/2023 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 128/KH-UBND 13/06/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ trung tâm thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 127/KH-UBND 13/06/2023 Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 126/KH-UBND 13/06/2023 Kế hoạch truyền thông về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 125/KH-UBND 12/06/2023 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 104/KH-UBND 27/04/2023 Kế hoạch Thực hiện Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025, đính hướng đến năm 2030 Kế hoạch UBND huyện Xem
 66/TB-HĐND 06/06/2023 Thông báo thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Trạm Tấu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Thông báo HĐND huyện Xem
 67/KH-HĐND 06/06/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Trạm Tấu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Kế hoạch HĐND huyện Xem
 116/KH-UBND 12/05/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập