Nội dung tìm kiếm:

16-30 of 518<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 169/KH-UBND 04/06/2024 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu lần thứ IV năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 165/KH-BCĐ 31/05/2024 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu lần thứ IV năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 668/QĐ-BCĐ 31/05/2024 Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trạm Tấu, lần thứ IV năm 2024 Quyết định UBND huyện Xem
 164/KH-UBND 30/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 160/KH-UBND 29/05/2024 Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 158/KH-UBND 27/05/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 692/UBND-VP 22/05/2024 Công văn về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn huyện Công văn UBND huyện Xem
 978/QĐ-UBND 24/05/2024 QĐ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh Yên Bái, đăng ký tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024 Quyết định Xem
 675/UBND-VP 20/05/2024 Công văn v/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC trên môi trường điện tử Công văn UBND huyện Xem
 153/KH-UBND 20/05/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 154/KH-UBND 20/05/2024 Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV Kế hoạch UBND huyện Xem
 156/KH-UBND 20/05/2024 Kế hoạch thực hiện Dự án 7 "Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em" thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 157/KH-UBND 21/05/2024 Kế hoạch chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2024-2025 Kế hoạch UBND huyện Xem
 527/QĐ-UBND 16/05/2024 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Quyết định UBND huyện Xem
 37/TB-UBND 17/05/2024 Thông báo công bố, công khai Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách hộ gia đình các nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện Thông báo UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập