Nội dung tìm kiếm:

211-225 of 448<  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 94/KH-UBND 13/04/2023 Kế hoạch tuyên tuyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 93/KH-UBND 13/04/2023 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 95/KH-UBND 13/04/2023 Kế hoạch phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 415/UBND-TTYT 13/04/2023 Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn UBND huyện Xem
 368/QĐ-UBND 12/04/2023 Quyết định v/v kiện toàn, bổ sung Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật Quyết định UBND huyện Xem
 83/KH-UBND 31/03/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 199/KH-UBND 31/12/2022 Kế hoạch tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 364/QĐ-UBND Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn huyện năm 2023 Quyết định UBND huyện Xem
 11/KL-UBND 31/03/2023 Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Làng Nhì về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023 Kết luận thanh tra UBND huyện Xem
 15/TB-UBND 03/04/2023 Thông báo triệu tập thí sinh đến dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Trạm Tấu năm 2023 Thông báo UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Xem
 14/TB-UBND 03/04/2023 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Trạm Tấu năm 2023 Thông báo UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Xem
 10./KL-UBND 31/03/2023 Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022 và tháng 01 năm 2023 Kết luận thanh tra UBND huyện Xem
 86/KH-UBND 03/04/2023 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 84/KH-UBND 31/03/2023 Kế hoạch kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 82/KH-UBND 28/03/2023 Kế hoạch điều hành chi tiết thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập