Nội dung tìm kiếm:

31-45 of 518<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 668/UBND-TNMT 17/05/2024 Công văn v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì Môi trường năm 2024 Công văn UBND huyện Xem
 148/KH-UBND 15/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Trạm Tấu đến năm 2030 Kế hoạch UBND huyện Xem
 147/KH-UBND 15/05/2024 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 142/KH-UBND 06/05/2024 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
  Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp Phình Hồ OCOP Báo cáo Xem
 135/KH-UBND 25/04/2024 Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 149/BC-UBND 02/05/2024 Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2024) Báo cáo UBND huyện Xem
 43/HD/HU 25/04/2024 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Hướng dẫn Huyện ủy Xem
 138/KH-UBND 26/04/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 130/KH-UBND 15/04/2024 Kế hoạch xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 136/KH-UBND 26/04/2024 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu giai đoạn 2019-2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 529/UBND-NN 23/04/2024 Công văn v/v chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh trên địa bàn huyện Công văn UBND huyện Xem
 513/UBND-PTP 19/04/2024 Công văn v/v tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật (GII) Công văn UBND huyện Xem
 131/KH-UBND 16/04/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2024) Kế hoạch UBND huyện Xem
 490/UBND-CAH 15/04/2024 Công văn v/v nâng cao công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Công văn UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập