HUYỆN ỦY TRẠM TẤU

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3876.122

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Giàng A Thào 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

02163.876.123

 2

Trịnh Văn Xuê

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy 

 0915.512.160

3

Vũ Lê Chung Anh

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

02163.876.125

4

Phạm Đăng Khoa

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

02163.876.124

5

Nguyễn Quang Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

02163.876.121

6

Giàng A Chang

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

0975.098.479

7

Nguyễn Văn Liễu

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

02163.876.126

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập