Tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
04/12/2023 7:43:42 SA
4268 lượt xem
In Đọc bài

Sáng 4/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các địa phương trên cả nước.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

 

Hội nghị được kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có hơn 1.441.200 cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư Trung ương, Uỷ viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành đoàn thể trực thuộc Trung ương; các đồng chí chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo cán bộ, đảng viên… 

Tỉnh Yên Bái đã tổ chức 217 điểm cầu với tổng số gần 17.500 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Từ ngày 2-8/10/2023, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ 8. Tại Hội nghị, Trung ương  đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ như: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 - 2024; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội; tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới; tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 và một số vấn đề quan trọng khác.

Trong buổi sáng, các chuyên đề do các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nhằm giúp đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Thời gian Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (trong đó, 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết).

Theo Cổng TTĐT Yên Bái

đã tặng

Các tin khác:

46-50 of 343<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập