Chi bộ Tài chính - Kế hoạch - Thống kê tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 26/4, Chi bộ Tài Chính- Kế hoạch - Thống kê tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là Chi bộ được Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các Chi bộ còn lại. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Hưng ủy viên BTV- Phó chủ tịch UBND huyện - Bí thư đảng bộ cơ quan Chính quyền, đồng chí Vũ Thị Hiền ủy viên BTV- Phó chủ tịch HDND huyện - Phó bí thư Đảng bộ cơ quan Chính quyền.

Hiện nay Chi bộ Tài chính- Kế hoạch- Thống kê có 10 đảng viên. Chi bộ có nhiều đầu mối liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Tài chính, thống kê, kế hoạch và đầu tư. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy chính quyền huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, quản lý Nhà nước và tổ chức các hoạt động thống kê... và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thu ngân sách trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến tháng 4 năm 2022 đạt 190 tỷ 169 triệu đồng tăng 40,1% so với nhiệm kỳ trước, kiểm soátchặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước đảm bảo chi đúng, chi đủ,phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong công tác thống kê Chi bộ đã chủ động lãnh đạo tổ chức triển khai các cuộc điều tra thống kê thường xuyên, định kỳ đảm bảo chính xác, tiết kiệm phục vụ đắc lực cho công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Với chủ đề Đại hội: Tăng cường xây dựng chi bộ trong sạch, vũng mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ. Tại Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận đưa ra các nhiệm vụ giải pháp để nâng cao hoạt động chuyên môn và xây dựng Chi bộ đạt Chi bộ kiểu mẫu.

Dự và chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Thành Hưng ủy viên BTV - phó chủ tịch UBND huyện - Bí thư Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, tinh thần nghiêm túc trách nhiệm của đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời Đc yêu cầu Ban chi ủy khóa mới ngay sau Đại hội cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, xây dựng Kế hoạch chi tiết từng nhiệm vụ đã xác định trong Nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên đồng thời tổ chức thực hiện Nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ phấn đấu đến năm 2025 đạt Chi bộ kiểu mẫu.Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Chi bộ đã bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022- 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lò Thị Thu Hương tiếp tục tái cử chức danh bí thư Chi bộ, đc Dương Văn Nguyên tái cử chức danh Phó bí thư Chi bộ với số phiếu tuyệt đối. Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2022-2025.

Ngay sau Đại hội này, Đảng bộ cơ quan Chính quyền đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các Chi bộ còn lại./.

                                                                                                                                                       Thu Hằng. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

 

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập