Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện Trạm Tấu vừa tổ chức đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

 Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện Trạm Tấu vừa tổ chức đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban đại diện HĐQT, thành viên ban đại diện HĐQT và trưởng phòng, ban, cán bộ tín dụng PGD NHCHXH huyện Trạm Tấu.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban đại diện HĐQT chủ trì hội nghị

 

Trong quý I năm 2022, Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức. Chủ đông bám sát Nghị quyết của HĐQT, ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác tín dụng, tổng nguồn vốn thực hiện đạt 215.220 triệu đồng đạt 92,3% kế hoạch giao năm 2022, tăng 6.832 triệu đồng so với toàn năm 2021. Tổng thực hiện dư nợ thực hiện đến hết quý I là 214.585 triệu đồng đạt 92,6% kế hoạch tỉnh giao. Tỷ lệ thu lãi của dư nợ có thu được lãi đạt 100%. Xếp loại chất lượng tín dụng PGD huyện 3 tháng đạt 97,62 điểm xếp loại Tốt. Tại các điểm giao dịch tại xã trong quý I đã thực hiện tổ chức giao dịch 36 phiên tại 12/12 xã, thị trấn đạt 96 điểm, chất lượng các phiên giao dịch, tổ chức họp giao ban tại xã, tỷ lệ giải ngân, thu lãi và thu nợ đều đạt 100%. Công tác kế toán – ngân quỹ, kiểm tra kiểm soát nội bộ đều đạt kết quả cao. Dư nợ ủy thác thông qua các tổ chức đoàn thể đạt trên 207 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96,5% trên tổng dư nợ.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến của các thành viên ban đại diện HĐQT trong đó, trọng tâm là công tác tuyên truyền cho người dân về các chính sách tín dụng ưu đãi, công tác nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân, công tác kiểm tra giám sát của các tổ chức đoàn thể.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thành Hưng- Phó chủ tịch huyện – Trưởng ban đại diện HĐQT đã đánh giá cao sự vào cuộc của thành viên ban đại diện HĐQT trong thực hiện nhiệm vụ quý 1, đồng thời  đề nghị trong thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục làm tốt công đối chiếu, phân loại nợ cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đã xây dựng, phân giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng và chỉ tiêu triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch vốn tăng trưởng tin dụng được giao các xã, thị trấn thực hiện giải ngân. Nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác, chất lượng tín dụng và hoạt động của các Tổ giao dịch xã tại các điểm giao dịch xã  phục vụ nhân dân ngày càng tốt. Bên cạnh đó đặc biệt quan tâm đến công tác nắm bắt, rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ vay, nâng cao khả năng đánh giá trả nợ của hộ vay đến hạn để làm tốt công tác thu hồi nợ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biên chính sách tín dụng hơn nữa để đạt được kết quả cao hơn. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Hội, đoàn thể các xã để tăng chất lượng làm việc, chú trọng đến việc giám sát, nắm bắt tình hình hộ vay của một số Hội, đoàn thể cấp xã cần phải sâu sát và kịp thời hơn nữa./.

                                                                                                                                                      Lộc Chầm. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập