Yên Bái: Quy định mới về thời gian làm việc hành chính từ ngày 1/11/2023
31/10/2023 7:08:09 SA
3763 lượt xem
In Đọc bài

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1959/QĐ-UBND về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp

Theo Quyết định này, thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút (buổi sáng); từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút (buổi chiều).

Phạm vi và đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; cấp ủy, HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã; các tổ chức chính trị - xã hội; các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội đặc thù được giao biên chế trên địa bàn tỉnh Yên Bái (trừ các trường hợp làm các công việc có tính chất đặc biệt theo quy định của pháp luật về lao động quy định tại Điều 116 Bộ Luật Lao động năm 2019 và Điều 68 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 04/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động).

Đối với các trường học, các cơ sở giáo dục đào tạo, bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp, đảm bảo đúng quy định của Bộ Luật Lao động.

Đối với các cơ quan công an, quân đội, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, căn cứ vào thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái quyết định thời gian làm việc phù hợp theo thẩm quyền.

Theo Cổng Thông tin điện tử

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 325<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập