Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023
18/08/2023 8:07:19 SA
11277 lượt xem
In Đọc bài

 Ngày 17/8/2023, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 8 tháng đầu năm 2023, phương nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Đồng chí Vũ Lê Chung Anh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Trong 8 tháng đầu năm, bám sát vào sự lãnh đạo của Huyện ủy,UBND huyện Trạm Tấu đã sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Trong đó thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, huyện Trạm Tấu đề ra 39 chỉ tiêu chủ yếu, tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện: 15/39 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch giao trở lên, 10/39 chỉ tiêu đạt 70% kế hoạch giao trở lên, 10/39 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch giao, các chỉ tiêu còn lại đang triển khai thực hiện chưa đánh giá. Bên cạnh đó chỉ đạo nhân dân chủ động gieo cấy mùa vụ đạt 100% diện tích theo kế hoạch giao; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và môi trường được bảo đảm. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch được đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu nhân dân. Công tác thu, chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Văn hóa - xã hội có bước chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thông được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định và giữ vững......

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Lê Chung Anh, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND yêu cầu các phòng, ban, đơn vị: Lập dự toán, đẩy nhanh tiến độ và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, nhất là các sắc thuế còn đang thấp, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Công tác giảm nghèo năm 2023 phấn đấu giảm 6,5% và đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho hộ nghèo; chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ 02 xã Trạm Tấu và xã Pá Hu...

Trung Quân. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 344<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập