UBND huyện Trạm Tấu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
30/06/2023 7:39:33 SA
5794 lượt xem
In Đọc bài

Ngày 29/6, UBND huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị do đồng chí Vũ Lê Chung Anh, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện chủ trì; đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, UBND huyện Trạm Tấu xây dựng 39 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội trong đó có 5 chỉ tiêu huyện Trạm Tấu xây dựng cao hơn so với chỉ tiêu của tỉnh giao. Đến hết 6 tháng đầu năm huyện Trạm Tấu có 12/39 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch giao trở lên, 8/39 chỉ tiêu đạt 70% giao trở lên, 7/39 chỉ tiêu đạt 50% kế hoạch giao trở lên, 7/39 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch và 5/39 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện chưa đánh giá. Trong đó đã gieo cấy 1572 ha lúa xuân đạt 100% kế hoạch giao đến nay đã thu hoạch khoảng 50 % diện tích, ước tính sản lượng lương thực có hạt đạt 14.467 tấn, trồng 610 ha khoai sọ đạt 100% kế hoạch giao, tổng đàn gia súc chính đạt 94% kế hoạch giao,sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 374 tấn bằng 53,4% kế hoạch giao.Hoạt động du lịch gắn với bảo tồn,phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện được quan tâm trong 6 tháng đầu năm đã thu hút 79.700 lượt khách đến với huyện bằng 83,9% kế hoạch tỉnh giao....Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ đang triển khai thực hiện Đề án làm nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2023,phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11, tổ chức thực hiện an toàn, hiệu quả các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp trên địa bàn huyện. An ninh quốc phòng được củng cố đã tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Tại Hội nghị các ngành thành viên đã tập trung làm rõ những khó khăn trong thực hiện thu ngân sách, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, làm nhà ở cho hộ nghèo và một số hạng mục trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững...

Từ nay đến cuối năm 2023, UBND huyện tập trung huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, chú trọng chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt các diện tích trồng cây lương thực, cây trồng đặc sản, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, thực hiện hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng bán chăn thả, khuyến khích phát triển theo hướng trang trại tạo sản phẩm để liên kết với các hợp tác xã, các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn.Ưu tiên nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm và các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại và du lịch trọng tâm là thực hiện thành công giải leo núi dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới. Trước mắt phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong kịch bản tăng trưởng kinh tế tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023 đề ra./.

Thu Hằng. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

đã tặng

Các tin khác:

21-25 of 322<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập