Trạm Tấu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
24/07/2023 3:05:22 SA
5282 lượt xem
In Đọc bài

Trong thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của huyện, Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu đã tham mưu, giúp cấp ủy tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 

>> Đảng bộ Trạm Tấu sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 37

 
Đồng chí Nguyễn Quang Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: "Ban Chỉ đạo 35 huyện hiện gồm 15 đồng chí và Cộng tác viên Ban Chỉ đạo có 16 đồng chí. 
 
Với chức năng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động, làm tốt công tác tham mưu, giúp việc duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham mưu xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kiểm tra chuyên đề việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 đối với 1 cấp ủy cơ sở; đồng thời, triển khai cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái, thù địch lần thứ 3 năm 2023”.
 
 
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 35 huyện tham mưu cấp ủy huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng, thông tin tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 
 
Đặc biệt, Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Theo Báo Yên Bái

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 291<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập