Trạm Tấu nâng cao sự hài lòng của người dân về kinh tế
17/07/2023 9:15:30 SA
3574 lượt xem
In Đọc bài

Thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên các tiêu chí, nhất là nâng cao sự hài lòng của người dân về điều kiện kinh tế, vật chất.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao đổi với người dân về hiệu quả mô hình thử nghiệm giống lúa lai 3 dòng siêu chịu hạn ADI 73 tại thôn Tàng Ghênh, xã Xà Hồ.

Trạm Tấu đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất của người dân theo hướng cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Hiện, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 3,5% (giá so sánh năm 2010); tổng sản phẩm trên địa bàn huyện bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng.
 
Trạm Tấu thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường. 
 
Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp; phát triển mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả; huyện cũng tập trung làm tốt công tác hướng nghiệp và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, liên kết đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Rà soát nhu cầu việc làm, chuyển đổi nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động; hỗ trợ tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn, lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn... 
 
Năm 2023, huyện phấn đấu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt bình quân 1,4%/năm; tạo việc làm mới cho 650 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59,8%, trong đó đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 29,8%.
 
Đồng chí Khang A Chua - Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu cho biết, để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất của người dân, huyện chỉ đạo tập trung phát triển hạ tầng các khu đô thị hiện hữu; thực hiện Chương trình phát triển nhà ở huyện Trạm Tấu giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch nông thôn, đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn, đặc biệt là nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội… 
 
Cùng với đó, huyện chủ trương lồng ghép các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông từ trung tâm xã đến các thôn, bản; hạ tầng thủy lợi; lưới điện; hạ tầng công nghệ thông tin; cơ sở vật chất trường, lớp học, trạm y tế... 
 
Cùng với chính quyền địa phương đẩy mạnh khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, huyện Trạm Tấu phấn đấu đến cuối năm 2023, kết quả chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 55% kế hoạch giao.

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 289<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập