Trạm Tấu đạt 99,5% thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng hạn
22/09/2023 1:51:27 SA
1730 lượt xem
In Đọc bài

 8.140 hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn, đạt 99,5%; đang giải quyết là 16 hồ sơ, trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện 10. Tổng số phí lệ phí thu được trên 259 triệu đồng.

Bộ phận Phục vụ hành chính công tại xã Trạm Tấu

 

Trong 9 tháng đầu năm, huyện Trạm Tấu đã tiếp nhận 8.164 hồ sơ, trong đó có 1.136 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 7.031 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp. Giải quyết trước và đúng hạn là 8.140 hồ sơ, đạt 99,5%; đang giải quyết là 16 hồ sơ, trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện là 10. Tổng số phí lệ phí thu được đạt trên 259 triệu đồng.

 
Cùng với đó, huyện đang thực hiện 551 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (cấp huyện 405 thủ tục, cấp xã 146 thủ tục). Trong đó, 407 thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa, 104 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận mức độ Dịch vụ công một phần, 40 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận mức độ dịch vụ công toàn trình.
 
Để đạt được kết quả, toàn huyện đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023; kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Việc công khai niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.
 
Theo Báo Yên Bái
 

 

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 289<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập