Trạm Tấu: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
03/11/2023 3:32:54 SA
3056 lượt xem
In Đọc bài

Tại Điều 8, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng tháng cao điểm: Ngày pháp luật nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 với nhiều hoạt động như: Đẩy mạnh phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tập trung phổ biến chính sách pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp các luật, pháp lệnh,văn bản mới được thông qua năm 2022 và 2023. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của ngày pháp luật Việt Nam gắn hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam với 10 năm tổng kết triển khai thi hành hiến pháp năm 2013... Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, huyện Trạm Tấu khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động đối thoại chính sách pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp./.

Một số hình ảnh tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam:

 

 

 

 

 

 

 

Thu Hằng. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 325<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập