07/12 xã, thị trấn hoàn thành việc cài đặt ứng dụng Công dân số YenBai-S
19/06/2023 1:58:51 SA
3446 lượt xem
In Đọc bài

Tính đến 17 giờ 00, ngày 18/6/2023, huyện Trạm Tấu đã có 07/12 xã, thị trấn hoàn thành việc cài đặt ứng dụng Công dân số YenBai-S; với tổng số người cài đặt là 6.372/6.950 người, đạt tỷ lệ 91,73%.

Tổ công tác huyện Trạm Tấu hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng YenBai-S cho người dân

Các xã, thị trấn đã hoàn thành việc cài đặt ứng dụng Công dân số YenBai-S gồm: Thị trấn Trạm Tấu (100,85%), xã Bản Công (101,58%), xã Hát Lừu (103,78%), xã Pá Lau (100,40%), xã Tà Xi Láng (101,21%), xã Túc Đán (102,24%), xã Xà Hồ (104,05%).

 

Các xã Bản Mù, Làng Nhì, Pá Hu, Phình Hồ, Trạm Tấu có tỷ lệ cài đặt ứng dụng Công dân số YenBai-S từ 69,30% đến 87,57%.

Huyện Trạm Tấu phấn đấu hoàn thành việc cài đặt ứng dụng Công dân số YenBai-S trong tháng 6 năm 2023.

Ban Biên tập

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 289<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập