Hội nghị tập huấn Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với CSDLQG về dân cư năm 2023
03/11/2023 3:38:03 SA
3372 lượt xem
In Đọc bài

Ngày 03/11/2023, UBND huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị tập huấn thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với CSDLQG về dân cư năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Khang A Chua – Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Công an huyện, Phòng Lao động TB & XH huyện; lãnh đạo, cán bộ Lao động TB & XH và trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Khang A Chua – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Lao động TB & XH truyền đạt những nội dung cơ bản liên quan đến việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động trên địa bàn huyện. Hướng dẫn đối tượng và phạm vi thu thập; nội dung; quy trình thực hiện và nghiệp vụ ghi phiếu; những lưu ý khi ghi phiếu.

Thông qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở về việc cập nhật thông tin người lao động, giúp cho các địa phương tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn xã, thị trấn một cách chính xác nhất, từ đó để xây dựng và quản lý thông tin lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác chuyển đổi số Quốc gia năm 2025; các cơ sở dữ liệu khác nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm để thực hiện các chính sách về giải quyết việc làm, xây dựng kế hoạch, chiến lược về lao động, việc làm, giới thiệu cung ứng lao động cho thị trường lao động, làm cơ sở hoạch định các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực đồng thời hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm của địa phương./.

Kim Thoa. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 325<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập