Đoàn công tác huyện Trạm Tấu làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

 Vừa qua Đoàn công tác huyện Trạm Tấu do đồng chí Giàng A Thào – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện năm 2022.

Theo báo cáo của UBND huyện Trạm Tấu, 5 tháng đầu năm 2022 các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của huyện đều tăng so với năm 2021, đến ngày 18/5/2022: Đã có 10 chỉ tiêu kế hoạch đạt từ 100% trở lên, 5 chỉ tiêu đạt trên 75 %, 17 chỉ tiêu đạt từ 20% kế hoạch, 6 chỉ tiêu đang thực hiện chưa đánh giá, đang triển khai thực hiện 01 nhiệm vụ sản phẩm OCOP là Gạo nếp lẩu cáy Trạm Tấu. Xây dựng các vùng chuyên canh nông sản năm 2022 với một số mặt hàng chủ yếu như: Diện tích chè chuyên canh đạt 100 ha bằng 100% kế hoạch, diện tích Sơn tra tập trung, chuyên canh thực hiện đạt 1,300 ha, bằng 100% kế hoạch, gà đen đặc sản vùng cao thực hiện đạt 43,350 con bằng 89% kế hoạch, lợn đen bản địa thực hiện đạt 20,340 con bằng 94,2% kế hoạch. Huyện đã triển khai các giải pháp đồng bộ về phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, quyết liệt, hoàn thành các nội dung.Nhân dân đã chủ động sản xuất vụ đông xuân đã cấy được 1.572 ha lúa xuân, trồng được 401 ha khoai sọ nương, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện theo kế hoạch, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và môi trường được đảm bảo. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch được đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác thu chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Văn hóa xã hội có bước chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Công tác thanh tra nhà nước, tiếp công dân được triển khai thực hiện có hiệu quả…Đối với công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 huyện đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công và giải ngân vốn đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân theo quy định.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Trạm Tấu kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tổng hợp bố trí vốn đầu tư để huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các hạng mục cơ bản trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đáp ứng tốt hơn các hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận những nỗ lực của huyện trong việc phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất của UBND huyện về công tác tổng hợp bố trí vốn để huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, huyện cần rà soát danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư, đồng thời cần xem xét đề xuất các dự án có quy mô lớn, mang tính chất động lực trọng điểm đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Bên cạnh đó, đối với các lĩnh vực nông nghiệp thương mại, du lịch: Đề nghị huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đề xuất định hướng phát triển các trung tâm thương tại địa bàn huyện, định hướng thu hút các nhà đầu tư các dự án du lịch; vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao mới để tích hợp vào Đồ án xây dựng.

Văn Toàn. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập