Đại hội công đoàn Cơ sở cơ quan Đảng, đoàn thể lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028
14/04/2023 1:08:21 SA
3166 lượt xem
In Đọc bài

Với chủ đề “Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể phát huy dân chủ - đoàn kết - sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, ngày 12/4/2023, Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028. Dự có đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện chúc mừng thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể nhiệm kỳ 2023-2028

Hiện nay, Công đoàn cơ sở cơ quan Đảng, đoàn thể có tổng số 50 đoàn viên. Trong 5 năm nhiệm kỳ công đoàn cơ sở Cơ quan đảng, đoàn thể đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen toàn diện năm 2019; Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen toàn diện năm 2021; Tổng Liên đoàn Lao động huyện tặng 1 giấy khen năm 2020; 01 đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động tặng bằng khen; 01 đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen toàn diện và 01 đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen.

Nhiệm kỳ 2023-2023, Công đoàn cơ sở cơ quan Đảng, đoàn thể đặt ra mục tiêu tổng quát: tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở; tăng cường tập hợp, đoàn kết, thống nhất trong tổ chức; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; chủ động tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực chuyên môn và lập trường tư tưởng vững vàng; tổ chức các phong trào gắn với chuyên môn và nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành công đoàn khóa II nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, tại phiên họp thứ nhất BCH đã bầu chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất cao thông qua nghị quyết mục tiêu nhiệm vụ công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể từ nay đến năm 2028.

Trung Quân. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 289<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập