Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động những tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

Vừa qua, Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động những tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị.

Trong 06 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu đã bám sát sự chỉ đạo định hướng của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy, trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đa số thành viên Ban Chỉ đạo đã thường xuyên phối hợp với cơ quan thường trực, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân triên địa bàn. Các fanpage của ngành, địa phương cũng đã góp phần tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, đăng tải tin bài, thông tin có giá trị đến đông đảo công chúng tại địa phương, thực hiện tốt phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Bên cạnh những kết quả Ban Chỉ đạo đã đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Hoạt động của một số ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện còn chưa rõ nét; việc huy động đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sử dụng mạng xã hội để thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, việc tích cực chia sẻ, bình luận về thông tin tốt hình ảnh đẹp còn hạn chế….

Trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện yêu cầu: Duy trì những kết quả đã đạt được của Ban Chỉ đạo 35 huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, làm tốt công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương khi tham gia mạng xã hội. Bên cạnh đó tăng cường thông tin, tuyên truyền thông tin chính thống, chia sẻ các bài viết, gương người tốt, việc tốt trên các trang, nhóm của huyện và tài khoản cá nhân của đoàn viên, hội viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên nền tảng mạng xã hội; góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chương trình dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, để người dân nắm được; qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền!

Ngọc Huyền. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Các tin khác:

1-5 of 95<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập