Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu tổ chức hội nghị báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 1/8, Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu tổ chức hội nghị báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trịnh Văn Xuê – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu đã bám sát sự chỉ đạo định hướng của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đa số thành viên Ban Chỉ đạo đã thường xuyên phối hợp với cơ quan thường trực, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân triên địa bàn. Các fanpage của ngành, địa phương cũng đã góp phần tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, đăng tải tin bài, thông tin có giá trị đến đông đảo công chúng tại địa phương theo phương châm “ Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Bên cạnh những kết quả Ban Chỉ đạo đã đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Hoạt động của một số ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện còn chưa rõ nét, chế độ thông tin báo cáo có lúc chưa kịp thời. Việc huy động đông đảo cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức sử dụng mạng xã hội để thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, việc tích cực chia sẻ, bình luận về thông tin tốt hình ảnh đẹp còn hạn chế...

Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện yêu cầu: Duy trì những kết quả đã đạt được của Ban chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Làm tốt công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương khi tham gia mạng xã hội. Bên cạnh đó tăng cường thông tin, tuyên truyền thông tin chính thống, chia sẻ các bài viết, gương người tốt, việc tốt trên các trang, nhóm của huyện và tài khoản cá nhân của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên để nhân rộng trong nhân dân.

Ngọc Huyền. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Các tin khác:

1-5 of 95<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập