UBND huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II

Chiều ngày 15/4, UBND huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và Nghị quyết HDND huyện Trạm Tấu, kỳ họp thứ 4 giao 38 chỉ tiêu chủ yếu trong đó có 10 chỉ tiêu huyện Trạm Tấu xây dựng cao hơn so với tỉnh giao. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội nhất là thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên đến hết quý I, huyện Trạm Tấu có 11 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch trở lên; 04 chỉ tiêu đạt từ 75% kế hoạch trở lên; 15 chỉ tiêu đạt từ 08% kế hoạch trở lên; 08 chỉ tiêu đang thực hiện chưa đến thời điểm đánh giá. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng được giữ vững... thành lập được 25/20 tổ hợp tác, đạt 125%, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt đến nay hầu hết các xã trong huyện đều là vùng xanh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong quý II huyện Trạm Tấu sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát phát triền kinh tế xã hội như: chăm sóc tốt các diện tích cây lương thực có hạt, cây trồng đặc trưng, tiếp tục đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng bán chăn thả, khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại tạo ra sản phẩm để liên kết với các hợp tác xã, các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên các nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm và các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh thu ngân sách. Tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại và du lịch. Tiếp tục thực hiên tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid -19 nhất là việc tiêm phòng vacxin cho các đối tượng. Tiếp tục đẩy mạnh làm tốt công tác phòng chống chữa cháy rừng - quản lý bảo vệ rừng. Quyết liệt xử lý các vi phạm xâm hại đến vốn rừng...

 

                                                                                                                                                                                                                  Thu Hằng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

 

 

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập