Thường trực Tỉnh ủy làm việc về công tác lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Qua đánh giá, công tác lập quy hoạch hiện đã hoàn thành báo cáo thuyết minh đầu kỳ song việc xây dựng 33 nội dung chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ lập quy hoạch chuyên đề tích hợp chậm; chất lượng các chuyên đề tích hợp chưa được hoàn thiện; các sở, ngành, địa phương và các đơn vị tư vấn chưa chủ động phối hợp trong việc thực hiện lập Quy hoạch.

Tại Hội nghị, đại diện Liên danh tư vấn đã trình bày dự thảo Quy hoạch tỉnh, kịch bản tăng trưởng xây dựng theo tầm nhìn phát triển của tỉnh Yên Bái từ nay đến 2050; trong đó đã nêu lên 2 trung tâm động lực tăng trưởng; 3 vùng kinh tế; 4 trụ cột chiến lược; 4 lĩnh vực trụ cột phát triển; 7 trục liên kết; 13 ý tưởng đột phá.

Tại Hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo đã cùng nhau thảo luận về bản dự thảo Quy hoạch; Các sở, ngành, các địa phương cũng tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị với đơn vị tư vấn. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Lê Chung Anh – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu đề nghị Thường trực tỉnh ủy xem xét, điều chỉnh số liệu về đất rừng sản xuất, rừng tự nhiên cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Về lĩnh vực giao thông, đề nghị bổ sung thêm tuyến đường từ xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đi xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đồng chí Vũ Lê Chung Anh, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện mong muốn, đơn vị tư vấn dành thời gian lên huyện đi cơ sở để đánh giá sát hơn tình hình thực tế của huyện.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn rà soát cung cấp bổ sung số liệu, tài liệu theo yêu cầu của đơn vị tư vấn. Bám sát quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển và định hướng sắp xếp phân bổ không gian đối với ngành, lĩnh vực, địa phương mình được phân công phụ trách (ngay sau khi Trung ương công bố thông tin) để kịp thời rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong đồ án Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 
Kim Thoa. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu

Các tin khác:

6-10 of 37<  1  2  3  4  5  6  7  8  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập